Strona główna
Ławnicy PDF Drukuj artykuł

 

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych Dz.U.2019.52 j.t. ze zm. (więcej)

 

W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami
w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami i asesorami sądowymi.

Do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

 

PODSTAWOWE PRAWA I OBOWIĄZKI ŁAWNIKÓW (więcej)

W zakresie orzekania ławnicy są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom. Głos ławnika w naradzie i głosowaniu nad wyrokiem
ma taką samą wagę jak głos sędziego zawodowego. Ławnik nie może przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani też wykonywać czynności
sędziego poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej.

Wobec osoby pełniącej funkcję ławnika postępowania sprawdzającego przewidzianego w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) nie przeprowadza się. Przed przystąpieniem do pełnienia obowiązków ławnik
zapoznaje się z przepisami o ochronie informacji  niejawnych i składa oświadczenie o znajomości tych przepisów. Informacje
niejawne mogą być udostępnione ławnikowi tylko w zakresie niezbędnym do pełnienia funkcji ławnika.

 

RADA ŁAWNICZA

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu wyboru, składu i struktury
organizacyjnej, trybu działania oraz szczegółowych zadań rady ławniczej (Dz. U. Nr 23, poz. 174) (więcej)

Na podstawie § 3 ww. rozporządzenia dokonano wyboru członków Rady Ławniczej, która stanowi reprezentację ławników
Sądu Rejonowego w Szczytnie wybranych na kadencję 2020-2023.

Skład Rady Ławniczej:
1) Rafał Wilczek – przewodniczący,
2) Danuta Nowak – wiceprzewodnicząca,
3) Irena Mossakowska – sekretarz,
4) Grażyna Dzbeńska,
5) Zofia Fila,
6) Dariusz Podleś.

Do zadań Rady Ławniczej, zgodnie z § 9 ww. rozporządzenia należy:
1) reprezentowanie wszystkich ławników w sądzie,
2) współdziałanie z prezesem sądu w zakresie sporządzania list ławników do poszczególnych wydziałów sądu,
3) współdziałanie z prezesem sądu w zakresie podjęcia działań zmierzających do odwołania z funkcji ławnika,
4) podejmowanie działań umożliwiających podnoszenie poziomu pracy wykonywanej przez ławników,
5) współdziałanie z prezesem sądu w ustalaniu przez niego terminów i tematyki narad sędziowsko-ławniczych,
6) przedstawianie prezesowi sądu propozycji dotyczących potrzeb szkoleniowych, w tym zakresu tematycznego i form szkolenia ławników,
7) wydawanie opinii w sprawach przedłożonych przez prezesa sądu,
8) opracowanie projektu regulaminu pracy rady,
9) przekazywanie prezesowi sądu oraz rzecznikowi prasowemu sądu, na ich prośbę, informacji o działalności ławników.


SKARGI, UWAGI I WNIOSKI
związane z organizacją pracy ławników należy zgłaszać do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Szczytnie w pokoju 302,
telefon: 89 624-71-10 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w formie pisemnej, według zasady:
1) data zgłoszenia,
2) imię i nazwisko osoby zgłaszającej,
3) adres i telefon kontaktowy,
4) pełny opis zgłoszonej sprawy,
5) pismo adresujemy – Rada Ławnicza przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie.


Regulamin pracy Rady Ławniczej przy Sądzie Rejonowym w Szczytnie
 (więcej)

 

KRAJOWA RADA SĘDZIÓW SPOŁECZNYCH
16-400 SUWAŁKI, ul. A. Patli 19
tel./fax 87 567 75 10, 600 392 127
e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

INFORMACJA O POWOŁANIU I DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA KRAJOWA RADA SĘDZIÓW SPOŁECZNYCH (więcej)

SKŁAD Zarządu Głównego Stowarzyszenia Krajowa Rada Sędziów Społecznych (więcej)


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie