Strona główna Aktualności Zniesienie IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie
Zniesienie IV Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie PDF Drukuj artykuł


Prezes Sądu Rejonowego w Szczytnie informuje, że Minister Sprawiedliwości Zarządzeniem z 29 marca 2019 r. w sprawie zniesienia
niektórych wydziałów w sądach rejonowych oraz zmieniającym zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach rejonowych
(Dz.Urz.MS.2019.114) zniósł z 1 kwietnia 2019 r. IV Wydział Pracy w Sądzie Rejonowym w Szczytnie i przekazał rozpoznawanie spraw
z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Szczytnie do Sądu Rejonowego w Olsztynie, z zakresu prawa pracy
z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Piszu do Sądu Rejonowego w Giżycku.

Jednocześnie informuję, że od 1 kwietnia 2019 r. sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Szczytnie
należy kierować do Sądu Rejonowego w Olsztynie IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,  sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru
właściwości Sądu Rejonowego w Piszu należy kierować do Sądu Rejonowego w Giżycku IV Wydział Pracy.

Wszystkie sprawy niezakończone do 31 marca 2019 r. zostały przekazane do rozpoznania do Sądu Rejonowego w Olsztynie
IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Sądu Rejonowego w Giżycku IV Wydział Pracy. 

 

Prezes Sądu Rejonowego  w Szczytnie

Ewelina Wolny


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie