Strona główna
Statystyka sądowa PDF Drukuj artykuł


Informator Statystyczny Wymiaru Sprawiedliwości

 

Sprawozdania statystyczne Sądu Rejonowego w Szczytnie

 

II półrocze 2022 r. 

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S62R Sprawozdanie ze spraw reprywatyzacyjnych


I półrocze 2022 r. 

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

II półrocze 2021 r. 

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S62R  Sprawozdanie ze spraw reprywatyzacyjnych

 

I półrocze 2021 r. 

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

II półrocze 2020 r. 

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej
MS-S62R  Sprawozdanie ze spraw reprywatyzacyjnych

 

I półrocze 2020 r. 

 

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

II półrocze 2019 r. 

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

I półrocze 2019 r.

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


II półrocze 2018 r.

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

I półrocze 2018 r.

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


II półrocze 2017 r.

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


I półrocze 2017 r.

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 
II półrocze 2016 r.

MS-S1R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S5R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S6R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S7R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 I półrocze 2016 r.

MS-S01R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S05R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S06R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S07R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16/18R  Sprawozdanie w sprawach w sprawach rodzinnych i nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 
II półrocze 2015 r.

MS-S01R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S05R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S06R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S07R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16R  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18R  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R

 Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej


I półrocze 2015 r.

MS-S01R  Sprawozdanie w sprawach cywilnych
MS-S05R  Sprawozdanie w sprawach karnych i wykroczeniowych
MS-S06R  Sprawozdanie w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji
MS-S07R  Sprawozdanie z orzecznictwa w sprawach o wykroczenia
MS-S10R  Sprawozdanie z sądowego wykonywania orzeczeń
MS-S11/12R  Sprawozdanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
MS-S16R  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych z zakresu spraw cywilnych z wyłączeniem spraw nieletnich
MS-S18R  Sprawozdanie w sprawach rodzinnych nieletnich
MS-S20R  Sprawozdanie w sprawach dotyczących ksiąg wieczystych
MS-S23R  Sprawozdanie z czynności komornika
MS-S40R  Sprawozdanie z działalności kuratorskiej służby sądowej

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie