Strona główna Informacje Konta bankowe
Konta bankowe PDF Drukuj artykuł
KASA Sądu Rejonowego w Szczytnie

Kasa czynna: poniedziałek-piątek: 7:00 - 14:00

Uprzejmie informujemy, iż od 01.01.2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
NIE BĘDĄ REALIZOWANE w KASIE SĄDU i należy je realizować wyłącznie poprzez rachunki bankowe
Sądu Rejonowego w Szczytnie prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego.


Konta Sądu Rejonowego w Szczytnie, na które należy dokonywać wpłat:

Dochody budżetowe (opłaty sądowe, grzywny, opłaty kancelaryjne, koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych)

Bank: NBP O/O Olsztyn, konta numer                      

 I Wydział Cywilny 32 1010 0055 3093 0040 4600 0001
 II Wydział Karny 05 1010 0055 3093 0040 4600 0002
 III Wydział Rodzinny i Nieletnich 75 1010 0055 3093 0040 4600 0003
 V Wydział Ksiąg Wieczystych 21 1010 0055 3093 0040 4600 0005
Oddział Administracyjny 47 1010 0055 3093 0040 4600 0022


Rachunek sum na zlecenie
(zaliczki wnoszone przez strony, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego - 5 zł)
Bank: NBP O/O Olsztyn , konto numer

92 1010 1397 0081 4913 9800 0000

Rachunek sum depozytowych (wadia, zabezpieczenia, poręczenia)
Bank: BGK O/Olsztyn, konta numer:

26 1130 1017 0021 1002 4590 0004 (waluta - PLN)
96 1130 1017 0021 1002 4590 0005 (waluta - USD)
80 1130 1017 0021 1002 4590 0002 (waluta - EUR)
10 1130 1017 0021 1002 4590 0001 (waluta - CHF)
53 1130 1017 0021 1002 4590 0003 (waluta - GBP)

Wydatki budżetowe
Bank: NBP O/O Olsztyn, konto numer

08 1010 1397 0081 4922 3000 0000

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Bank: NBP O/O Olsztyn, konto numer

41 1010 1397 0081 4918 9110 1000

Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki, świadczenia pieniężne)
Bank: BGK O/Olsztyn, konto numer

65 1130 1189 0025 0135 4620 0001


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie