Strona główna
Skargi i wnioski PDF Drukuj artykuł


Sposób przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków reguluje Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(Dz. U. z 2016, poz. 2062 ze zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r.
(Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r., poz. 524) w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

Skargi i wnioski dotyczące działalności sądu rozpoznaje prezes sądu. Można je składać:
- w formie pisemnej w Biurze Podawczym Sądu (pok. nr 3),
- w formie elektronicznej na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- w formie ustnej do protokołu.

Prezes Sądu  w sprawie skarg i wniosków przyjmuje w czwartki w godz. 11.00 – 13.00.

Skargi w zakresie dotyczącym działalności sądów w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu.
Nie rozpoznaje się także skarg zawierających treści znieważające lub słowa uznane powszechnie za obelżywe.

Skargi dotyczące działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego. Jeśli skarga dotyczy
działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego rozpoznaje ją prezes sądu apelacyjnego.

Skargi na działalność prezesa sądu rejonowego rozpoznaje prezes sądu okręgowego, na działalność prezesa sądu okręgowego –
prezes sądu apelacyjnego, a na działalność prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada Sądownictwa.

Skargi rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Jeśli na podstawie treści wniosku lub skargi nie można ustalić należycie przedmiotu wniosku lub skargi wzywa się wnioskodawcę
do uzupełnienia wniosku lub skargi w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. Nieuzupełnienie wniosku lub skargi w terminie
powoduje pozostawienie wniosku lub skargi bez rozpoznania.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie